Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego kursu przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w nurcie psychodynamicznym. Kurs ten jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoje pierwsze doświadczenie jakie zdobywałam jako psycholog miało miejsce w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, korporacjach medycznych, Areszcie Śledczym oraz Zakładach Karnych. Uczestniczyłam…

Jestem psychoterapeutą w trakcie specjalizacji. Jestem uczestnikiem czteroletniego podyplomowego studium z zakresu psychoterapii integratywnej w ujęciu chrześcijańskim. Czerpię przede wszystkim z dorobku tradycji psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej. Człowieka pojmuję jako całość, złożoną z: ciała, emocji oraz duchowości rozumianej i definiowanej przez każdego indywidualnie. Dodatkowo jestem pedagogiem specjalnym. Posiadam dwunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą przejawiającą problemy…

Jestem psychoterapeutą i od lat z pasją pracuję z dziećmi, rodzinami i rodzicami prowadząc terapię, konsultacje, psychoedukacje a także oferując warsztaty dla rodziców służące podniesieniu poziomu kompetencji wychowawczych. Cel mojej pracy to poprawa komfortu życia poprzez odkrywanie nowych strategii radzenia sobie z trudnościami i stresem, poprawa relacji rodzinnych oraz pomaganie rodzicom rozwijania umiejętności wspierania rozwoju…

Kamila Kozak-Wójcicka Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Całościowy Kurs Przygotowujący do Uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty prowadzony przez Collegium Medicum UJ. Swoją wiedzę nadal uzupełniam przez udział w szkoleniach, konferencjach, odbycie zalecanego prze PTP stażu. Głównym obszarem mojego zainteresowania jest praca z dzieckiem i jego rodziną. Posiadam…

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz specjalistą psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aktualnie na etapie superwizji. Stale rozwijam się i uczestniczę w licznych szkoleniach oraz konferencjach o tematyce związanej z uzależnieniami, zarówno od środków psychoaktywnych, jak i behawioralnymi. Ukończyłam kursy realizowane w Śląskim Oddziale Polskiego Związku Głuchych w zakresie Polskiego…

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz psychoterapeutą w drodze do certyfikatu. Uczestniczę w Kursie Psychoterapii realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Swoje doświadczenie zdobywałam między innymi w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks na Oddziale  Leczenia Nerwic w Katowicach, Oddziale Psychiatrycznym w Sosnowcu jak również w Zespole Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w…

Jestem dyplomowanym psychologiem w trakcie 5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, mającymi trudności w radzeniu sobie z emocjami takimi jak lęk, złość czy wstyd. Udzielam wsparcia oraz poradnictwa ich rodzicom. W gabinecie zajmuję się terapią rodzin w przypadku, kiedy dziecko lub nastolatek prezentuje objawy świadczące o…

Jestem psychologiem dziecięcym. Ukończyłam studia kierunkowe na Uniwersytecie Śląskim i studia podyplomowe ,,Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym” na Uniwersytecie Jagiellońskim” oraz ,,Podstawy psychoterapii”. Obecnie pogłębiam swoją wiedzę studiując ,,Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży” na SWPS-ie w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Specjalistycznym Punkcie Wczesnej Rewalidacji pracując z dziećmi…

Psychoterapeuta i dyplomowany psycholog Pracuję w podejściu integratywnym na bazie psychoterapii dynamicznej i humanistyczno-egzystencjalnej. Interesuję się także psychologią głębi, podejściem NVC, bliskie jest mi podejście oparte na uważności i otwartej postawy w stosunku do siebie, życia i innych. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w szpitalu psychiatrycznym (oddział zaburzeń afektywnych i nerwicowych), dziennym oddziale leczenia psychoz,…

Tomasz Sawiński - psychoterapeuta katowice

Tomasz Sawiński Jestem psychoterapeutą integratywnym. Pracuję z pacjentami korzystając z metod wywodzących się z takich podejść terapeutycznych, jak: psychoterapia psychodynamiczna, praca z ciałem, hipnoza, mindfulness. Do gabinetu zapraszam osoby cierpiące z powodu: lęku, depresji, doświadczenia traumy i straty, problemów w relacjach, nadużywania substancji oraz podobnych niewymienionych tutaj problemów. W 2017 r., ukończyłem 4 letnie Studium Psychoterapii…

Jestem psychoterapeutą (ukończyłam 5-letni całościowy kurs atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne) i certyfikowanym trenerem umiejętności psychospołecznych (certyfikat EQF 5 – starszy trener). Od kilkunastu lat pracuję w obszarze pomocy psychologicznej i społecznej. Zyskałam duże doświadczenie w pracy z osobami w kryzysowych sytuacjach życiowych. Prowadzę psychoterapię indywidualną, rodzinną, szkolenia, wykłady oraz pracuję z grupami.…