Leczenie depresji – czy to możliwe?

Tak, choć skuteczne leczenie depresji to duże wyzwanie. Choroba ta dotyka motywacji i woli człowieka, odbierając chęć i energię do robienia czegokolwiek, w tym podejmowania leczenia. WHO szacuje, że na świecie w 2016 roku na depresję chorowało 350 mln ludzi, czyli prawie 6% populacji planety. Depresja to ciężka choroba uniemożliwiająca normalne funkcjonowanie. Na całe szczęście świadomość społeczna jest już w tej kwestii większa i coraz więcej osób decyduje się na profesjonalne leczenie depresji.

Depresje charakteryzuje się najczęściej przez długotrwałe obniżenie nastroju, utrzymujące się tygodniami lub miesiącami. Towarzyszą mu najczęściej brak wiary w siebie, niska samoocena, poczucie winy, niezdolność do przeżywania przyjemności (anhedonia), zaburzenia cyklu dobowego i apetytu oraz myśli samobójcze. Z tego powodu, a także ponieważ depresja odbiera człowiekowi zdolność przeżywania satysfakcjonującego życia, w leczeniu depresji i choroby dwubiegunowej łączy się farmakoterapię z różnymi nurtami psychoterapii.

Jaka terapia w leczeniu depresji?

Badania wykazują, że wspierana farmakoterapią psychoterapia (ze szczególnym uwzględnieniem terapii poznawczo-behawioralnej) ma dużą skuteczność w trwałym leczeniu depresji i choroby dwubiegunowej. Jak zawsze w przypadku psychoterapii jest to jednak kwestia indywidualna i terapia jest najskuteczniejsza, kiedy nawiąże się produktywną współpracę z terapeutą z dowolnego nurtu.

Leczeniem depresji zajmują się w Gabinetach „W stronę Centrum”:

Objawy depresji

Depresja bywa mylona ze stanami obniżenia nastroju, które zdarzają się od czasu do czasu każdemu. Z tego powodu jest często bagatelizowana, uważana za przejaw słabości. Wśród objawów emocjonalnych tego schorzenia wymienia się: lęk, smutek, utratę zainteresowania otoczeniem i radości z życia. Często pojawia się płacz, który wywołują przeżywane emocje, a u niektórych osób także drażliwość. Występuje utrata motywacji do działania i kłopoty z podejmowaniem decyzji, co powoduje problemy z angażowaniem się w zwykłe aktywności zawodowe czy towarzyskie. Chorzy na depresję mają zaburzony obraz własnej osoby i niską samoocenę. Oskarżają się, że są dla innych ciężarem, a otaczający świat widzą wyłącznie w czarnych barwach. W takiej sytuacji konieczna okaże się psychoterapia depresji i praca nad tworzeniem pozytywnego obrazu siebie oraz otoczenia. U chorych mogą pojawić się objawy somatyczne, takie jak zaburzenia łaknienia (utrata apetytu lub jego wzmożenie), problemy ze snem, ciągłe zmęczenie, osłabienie, spadek libido, odczuwanie bólu o różnym umiejscowieniu i ogóle pogorszenie samopoczucia. Zdarzają się myśli samobójcze, a w przypadku głębokiej depresji nawet próby samobójcze.

Czytaj więcej

Leczenie depresji Katowice – kiedy zgłosić się po pomoc?

W diagnozie depresji znaczącym czynnikiem jest okres występowania objawów. Jeśli utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie, mogą świadczyć o chorobie – pora poszukać terapeuty. Pomocne narzędzie stanowi także test zwany skalą depresji Becka. Pozwala samodzielnie określić, w jakim stopniu problem dotyczy danej osoby. Trzeba jednak zaznaczyć, że próby samodiagnozowania się, podobnie jak bagatelizowanie objawów, mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Lepiej zwrócić się do specjalisty, który ma wiedzę i narzędzia, by postawić diagnozę i jest w stanie pomóc w walce z tym schorzeniem. Każdej osobie, której potrzebne jest leczenie depresji Katowice oferują wiele możliwości związanych z psychoterapią. W naszych gabinetach pomagamy uporać się z dojmującym smutkiem, odzyskać radość i wrócić do codziennych zajęć z nową energią.

Jak wygląda psychoterapia depresji?

Do choroby można podejść na wiele sposobów. Jedną z metod pracy specjalisty jest psychoterapia intergratywna, która łączy różne nurty, by w kompleksowy sposób spojrzeć na pacjenta i jego emocje. Tak elastyczne podejście ma wiele zalet, a największą z nich jest możliwość indywidualnego dopasowania sposobu działania do konkretnego człowieka i jego sytuacji. Terapeuta pomoże lepiej zrozumieć odczuwane emocje i poradzić sobie z nimi. W toku terapii pacjent będzie uczył się efektywnego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie, a także rozpoznawania sygnałów świadczących o powracających stanach depresyjnych. Będzie wiedział, kiedy i gdzie udać się po pomoc. Niekiedy konieczna jest także farmakoterapia. Może pomóc szczególnie na pierwszym etapie leczenia depresji, dodając choremu motywacji do dalszej walki o zdrowie. O konieczności przyjmowania leków decyduje lekarz psychiatra.

Loading...