Leczenie depresji – czy to możliwe?

Tak, choć skuteczne leczenie depresji to duże wyzwanie. Choroba ta dotyka motywacji i woli człowieka, odbierając chęć i energię do robienia czegokolwiek, w tym podejmowania leczenia. WHO szacuje, że na świecie w 2016 roku na depresję chorowało 350 mln ludzi, czyli prawie 6% populacji planety. Depresja to ciężka choroba uniemożliwiająca normalne funkcjonowanie. Na całe szczęście świadomość społeczna jest już w tej kwestii większa i coraz więcej osób decyduje się na profesjonalne leczenie depresji.

Depresje charakteryzuje się najczęściej przez długotrwałe obniżenie nastroju, utrzymujące się tygodniami lub miesiącami. Towarzyszą mu najczęściej brak wiary w siebie, niska samoocena, poczucie winy, niezdolność do przeżywania przyjemności (anhedonia), zaburzenia cyklu dobowego i apetytu oraz myśli samobójcze. Z tego powodu, a także ponieważ depresja odbiera człowiekowi zdolność przeżywania satysfakcjonującego życia, w leczeniu depresji i choroby dwubiegunowej łączy się farmakoterapię z różnymi nurtami psychoterapii.

Jaka terapia w leczeniu depresji?

Badania wykazują, że wspierana farmakoterapią psychoterapia (ze szczególnym uwzględnieniem terapii poznawczo-behawioralnej) ma dużą skuteczność w trwałym leczeniu depresji i choroby dwubiegunowej. Jak zawsze w przypadku psychoterapii jest to jednak kwestia indywidualna i terapia jest najskuteczniejsza, kiedy nawiąże się produktywną współpracę z terapeutą z dowolnego nurtu.

Leczeniem depresji zajmują się w Gabinetach „W stronę Centrum”:

Objawy depresji

Depresja bywa mylona ze stanami obniżenia nastroju, które zdarzają się od czasu do czasu każdemu. Z tego powodu jest często bagatelizowana, uważana za przejaw słabości. Wśród objawów emocjonalnych tego schorzenia wymienia się: lęk, smutek, utratę zainteresowania otoczeniem i radości z życia. Często pojawia się płacz, który wywołują przeżywane emocje, a u niektórych osób także drażliwość. Występuje utrata motywacji do działania i kłopoty z podejmowaniem decyzji, co powoduje problemy z angażowaniem się w zwykłe aktywności zawodowe czy towarzyskie. Chorzy na depresję mają zaburzony obraz własnej osoby i niską samoocenę. Oskarżają się, że są dla innych ciężarem, a otaczający świat widzą wyłącznie w czarnych barwach. W takiej sytuacji konieczna okaże się psychoterapia depresji i praca nad tworzeniem pozytywnego obrazu siebie oraz otoczenia. U chorych mogą pojawić się objawy somatyczne, takie jak zaburzenia łaknienia (utrata apetytu lub jego wzmożenie), problemy ze snem, ciągłe zmęczenie, osłabienie, spadek libido, odczuwanie bólu o różnym umiejscowieniu i ogóle pogorszenie samopoczucia. Zdarzają się myśli samobójcze, a w przypadku głębokiej depresji nawet próby samobójcze.

Czytaj więcej

Leczenie depresji Katowice – kiedy zgłosić się po pomoc?

W diagnozie depresji znaczącym czynnikiem jest okres występowania objawów. Jeśli utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie, mogą świadczyć o chorobie – pora poszukać terapeuty. Pomocne narzędzie stanowi także test zwany skalą depresji Becka. Pozwala samodzielnie określić, w jakim stopniu problem dotyczy danej osoby. Trzeba jednak zaznaczyć, że próby samodiagnozowania się, podobnie jak bagatelizowanie objawów, mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Lepiej zwrócić się do specjalisty, który ma wiedzę i narzędzia, by postawić diagnozę i jest w stanie pomóc w walce z tym schorzeniem. Każdej osobie, której potrzebne jest leczenie depresji Katowice oferują wiele możliwości związanych z psychoterapią. W naszych gabinetach pomagamy uporać się z dojmującym smutkiem, odzyskać radość i wrócić do codziennych zajęć z nową energią.

Jak wygląda psychoterapia depresji?

Do choroby można podejść na wiele sposobów. Jedną z metod pracy specjalisty jest psychoterapia intergratywna, która łączy różne nurty, by w kompleksowy sposób spojrzeć na pacjenta i jego emocje. Tak elastyczne podejście ma wiele zalet, a największą z nich jest możliwość indywidualnego dopasowania sposobu działania do konkretnego człowieka i jego sytuacji. Terapeuta pomoże lepiej zrozumieć odczuwane emocje i poradzić sobie z nimi. W toku terapii pacjent będzie uczył się efektywnego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie, a także rozpoznawania sygnałów świadczących o powracających stanach depresyjnych. Będzie wiedział, kiedy i gdzie udać się po pomoc. Niekiedy konieczna jest także farmakoterapia. Może pomóc szczególnie na pierwszym etapie leczenia depresji, dodając choremu motywacji do dalszej walki o zdrowie. O konieczności przyjmowania leków decyduje lekarz psychiatra.

Loading...
TerapeutaPonWtŚrCzwPtSbNd
Agniszka Basiaga15:00-21:0015:00-21:00
Agnieszka Goczoł15:00-20:008:00-10:00
17:00-20:00
Alina Andrejczuk14:00-17:0014:00-17:00
Liliana Oczkowicz16:00-20:00
Marta Kućma19:00-22:008:00-12:008:00-12:00
Marzena Pawlik15:00-19:00
Robert Rabus9:00-13:0015:00-20:00
Tomasz Sawiński14:00-20:009:00-13:0013:00-19:00

Specjaliści leczenia depresji

Aktualnie możliwe są wyłącznie spotkania online. Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie Czteroletniego Kursu Terapeutycznego w Śląskim Centrum Psychoterapii i Treningu Gestalt w Katowicach. Dyplom psychologa obroniłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje doświadczenie zdobywałam udzielając konsultacji psychologicznych i terapeutycznych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tychach, oraz aktualnie nadal pracując jako Interwent kryzysowy i Psycholog/ Psychoterapeuta udzialający wsparcia pracownikom firm biznesowych, jako…

View details

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia terapeutycznego przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz dyplomowanym Pedagogiem z zakresu Pedagogiki Resocjalizacyjnej.
Ukończyłam także Studium Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.

View details

Jestem psychoterapeutą w trakcie realizacji Całościowego Czteroletniego Szkolenia Przygotowującego do Uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty prowadzonego przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zdobywam na stażach (m.in. Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Zakład Psychoterapii SU W Krakowie) oraz uczestniczę w konferencjach, warsztatach, poszerzając wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z pacjentem.…

View details

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w kontakcie indywidualnym (konsultacje, psychoterapia, terapia wspierająca) i grupowym (grupy wsparcia, rozwoju osobistego, warsztaty psychoedukacyjne). Posiadam doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz osobami dorosłymi z rodzin dysfunkcyjnych, które zdobyłam w trakcie kilkuletniej pracy w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Ustroniu oraz praktyki w Poradni Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu.

View details

Jestem psychoterapeutą w trakcie specjalizacji. Jestem uczestnikiem czteroletniego podyplomowego studium z zakresu psychoterapii integratywnej w ujęciu chrześcijańskim. Czerpię przede wszystkim z dorobku tradycji psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej. Człowieka pojmuję jako całość, złożoną z: ciała, emocji oraz duchowości rozumianej i definiowanej przez każdego indywidualnie. Dodatkowo jestem pedagogiem specjalnym. Posiadam dwunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą przejawiającą problemy…

View details

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz psychoterapeutą w drodze do certyfikatu. Uczestniczę w Kursie Psychoterapii realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Swoje doświadczenie zdobywałam między innymi w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks na Oddziale  Leczenia Nerwic w Katowicach, Oddziale Psychiatrycznym w Sosnowcu jak również w Zespole Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w…

View details

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie 5-letniego szkolenia w nurcie systemowo-psychodynamicznym w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem członkiem wspomnianego Towarzystwa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Dyplom psychologa uzyskałam, kończąc dzienne studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą, mającymi trudności emocjonalne (zaburzenia lękowe, zaburzenia…

View details
Tomasz Sawiński - psychoterapeuta katowice

Tomasz Sawiński Jestem psychoterapeutą integratywnym. Pracuję z pacjentami korzystając z metod wywodzących się z takich podejść terapeutycznych, jak: psychoterapia psychodynamiczna, praca z ciałem, hipnoza, mindfulness. Do gabinetu zapraszam osoby cierpiące z powodu: lęku, depresji, doświadczenia traumy i straty, problemów w relacjach, nadużywania substancji oraz podobnych niewymienionych tutaj problemów. W 2017 r., ukończyłem 4 letnie Studium Psychoterapii…

View details