Psychoterapia indywidualna

Forma terapii opierająca się na obserwacji relacji, tworzącej się między terapeutą a klientem. Głównym narzędziem jest rozmowa ujawniająca nieświadome treści i konflikty psychiczne.

W diagnozie depresji znaczącym czynnikiem jest okres występowania objawów. Jeśli utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie, mogą świadczyć o chorobie - pora poszukać terapeuty.
Oferujemy pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną w rozpoznawaniu oraz leczeniu wszelkich form uzależnień: od substancji, hazardu czy ryzykownych zachowań.
Dzieciństwo to delikatny i dynamiczny okres. Oferujemy diagnozę i psychoterapię nawet najmłodszych dzieci, zarówno pod kątem problemów emocjonalnych jak i rozwojowych.
Praca nad jakością relacji w związku to wyzwanie, z którym dwoje ludzi układających sobie wspólne życie nie musi się mierzyć samodzielnie i po omacku. Zapraszamy na terapię par.
Rodzina to dynamiczny system relacji między wieloma osobami o nieraz bardzo odmiennych wartościach i stylach komunikacji. Terapia rodzinna pomaga im się zrozumieć i wpierać.
W leczeniu DDA skuteczne jest łączenie różnych nurtów, jak również terapia grupowa, pozwalająca skonfrontować swoje doświadczenia z lustrzanymi, jednak całkowicie różnymi porspektywami innych ludzi.
Forma terapii oparta na pracy i budowaniu relacji w grupie osób, dzielących się doświadczeniami pod okiem psychoterapeuty czuwającego nad przebiegiem procesu.
Satysfakcjonujące życie seksualne to kombinacja czynników cielesnych, psychicznych i społecznych. Eksperci pomogą przyjrzeć się każdej z tych sfer i pełniej cieszyć się życiem.

Psychoterapia online

Zapraszamy na konsultacje osoby borykające się z bolesnym doświadczeniem samotności i wszystkich, którzy nie potrafią poradzić sobie z traumatycznymi przejściami na terapię online.

Możliwość spotkań w grupie rówieśników daje uczestnikom przede wszystkim czas samopoznania i rozwoju.
Umówi wizytę z profesjonalnym lekarzem psychiatrą
Psychoterapia ze specjalistą przeszkolonym do rozmowy z osobami niedosłyszącymi i głuchoniemymi.