Fundament i źródło

Każdy człowiek stanowi część systemu rodzinnego. Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w ramach której stale tworzą się wzajemne relacje oraz zachodzą rozmaite interakcje. Otwiera przed człowiekiem ścieżkę wszechstronnego rozwoju. Pozwala zaspokajać potrzeby, a także poznawać ważne wartości i normy społeczne. Dobrze prosperująca rodzina funkcjonuje jako źródło miłości i akceptacji, gwarantując poczucie bezpieczeństwa. Przestrzeń, jaką tworzy to złożona sieć powiązań, dlatego też za problemy i dysfunkcje nigdy nie odpowiada jedna osoba, ale wpływają na nią wszyscy członkowie. Gdy jeden z elementów zaczyna źle funkcjonować, cały system zostaje zachwiany. Z tego względu w gabinetach W STRONĘ CENTRUM nie mogło zabraknąć terapii dla rodzin.

Psychoterapia rodzinna Katowice – dla kogo?

Rosnąca presja czasu, stres, wyzwania stojące przed współczesnymi rodzicami oraz dziećmi sprawiają, że coraz częściej rodziny potrzebują profesjonalnego wsparcia. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oraz z pasji do niesienia pomocy innym, uruchomiliśmy w Katowicach specjalny program psychoterapii ukierunkowanej na zaburzone relacje między domownikami, gdy często dochodzi do kłótni i konfliktów, brakuje bliskości, zrozumienia oraz wsparcia. Chcemy być pomocni, gdy rodzina przeżywa kryzys spowodowany trudnym, traumatycznym wydarzeniem, np. chorobą, śmiercią, utratą pracy. Pomagamy przywrócić harmonię i poprawne funkcjonowanie każdego elementu Państwa życia rodzinnego.

Czytaj więcej

Terapia rodzinna – cel i środki

Pomoc terapeutyczna, jaką proponujemy w naszych gabinetach specjalistycznych, ma wspomóc odbudowę więzi oraz odnalezienie rozwiązań problemów takich jak agresja, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, czy kłopoty wychowawcze. Pracujemy w atmosferze pełnego zaufania, dyskrecji i zrozumienia. Terapeuta nie ocenia, nie krytykuje. Podczas konsultacji będzie starał się przede wszystkim zrozumieć mechanizmy funkcjonowania całej rodziny i na tej podstawie wypracować optymalne rozwiązania. Ważną częścią tego procesu jest również nauka otwartej, pozbawionej ocen komunikacji, która pokaże, że wszystko jest możliwe dzięki wspólnej pracy.

Zasady psychoterapii

Zapraszamy do naszych gabinetów na terenie Katowic zarówno rodziców, jak i dzieci. Podczas wspólnych spotkań z terapeutą pracujemy nad zgłaszanym problemem, poprawą spójności w komunikacji, odbudowie relacji. Pomagamy przywrócić zagubiony szacunek, akceptację i miłość. Spotkania trwają od 1-1,5 h. Terapia w gabinetach W STRONĘ CENTRUM jest oparta o teorię i myślenie systemowe. Oznacza to, że zgłaszane problemy są rozpatrywane na tle całego systemu rodzinnego, relacji pomiędzy poszczególnymi osobami. Podejście systemowe niesie za sobą różne techniki pracy, np. analizę w świetle tradycji rodzinnych, zadania domowe, techniki aktywnego słuchania oraz efektywnej komunikacji, werbalizacji uczuć czy zachowań. Jeśli interesuje Państwa psychoterapia rodzinna Katowice mogą poszczycić się wyjątkowymi gabinetami W STRONĘ CENTRUM, gdzie odnajdziecie Państwo profesjonalne i życzliwe wsparcie, a przede wszystkim siłę, motywację do walki o szczęście własne oraz rodziny dbającej o wzajemny rozwój, bezpieczeństwo i miłość. Niekiedy mamy do czynienia z sytuacjami, w których praca pojedynczego człowieka to warunek konieczny, ale nie wystarczający do wystąpienia uzdrawiającej zmiany w życiu. Psychoterapia rodzin przychodzi z pomocą, gdy źródła problemu leżą w sieci złożonych, dynamicznych zależności między wieloma osobami. W terapii rodzinnej przyglądamy się wartościom, wzorom zachowania i stylom komunikacji prezentowanym przez wszystkie zaangażowane w konflikt osoby. Rodzina jest dynamicznym systemem psychospołecznym, na który składają się różnorodne osobowości wszystkich jej członków, złożone relacje między nimi oraz ich wspólna historia, do której należą przekazywane z pokolenia na pokolenia tradycje i traumy. Psychoterapia rodzin to metoda służąca do ich rozpoznania, nazwania i podjęcia skoordynowanych działań, mających na celu uzdrowienie relacji w całej rodzinie. Mówi się, że ludzie sobie najbliżsi krzywdzą się najbardziej. Prawdą jest jednak również twierdzenie przeciwne: to właśnie najbliżsi mogą sobie wzajemnie najskuteczniej pomóc i udzielić sobie najlepszego wsparcia. Psychoterapia rodzin jest środkiem do tego celu. Zapraszamy do podjęcia wspólnej pracy na rzecz szczęścia, miłości, zrozumienia i przebaczenia.

Kiedy powinno się skorzystać z psychoterapii rodzin

Rodzina to podstawowa komórka społeczna, która funkcjonuje w obrębie określonego systemu. Składa się ona z zespołu pewnych zachowań, norm czy wartości wyznawanych i przestrzeganych przez daną rodzinę. W celu prawidłowego funkcjonowania rodziny ustala się pewne wzorce, które są przekazywane dzieciom przez dorosłych. Gdy dochodzi do zaburzenia relacji w rodzinie poprawne zachowania i budowane wzorce ulegają zaburzeniu. Dzieje się tak, najczęściej w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowych lub niespodziewanych wydarzeń losowych. Na początku wiele rodzin próbuje radzić sobie samodzielnie z występującymi trudnościami, lecz gdy się nasilają oraz nawarstwiają, warto wówczas skorzystać z pomocy specjalistów. Sytuacji, w których powinno się odwiedzić gabinet psychologa rodzinnego jest wiele. Przede wszystkim psycholog rodzinny powinien wspierać całą rodzinę w sytuacji nagłej śmierci członka rodziny, rozwodu małżonków, ciężkiej choroby dziecka lub któregoś z rodziców czy np. wypadku i związanej z nim długotrwałej rehabilitacji. Często nasz gabinet odwiedzają osoby, których dzieci sprawiają problemy wychowawcze, z nieznanych przyczyn bardzo opuściły się w nauce, spożywają alkohol i substancje psychoaktywne, są agresywne, mają napady niekontrolowanej złości lub zachowania autodestrukcyjne. Niezbędna jest również pomoc specjalisty w sytuacjach narastających i częstych konfliktów między członkami rodziny oraz pojawienia się nałogów u któregoś z rodziców.

Kim jest psycholog rodzinny i na czym polega terapia

Psycholog rodzinny to specjalista posiadający odpowiednie wykształcenie, wiedzę, doświadczenie, a także zespół technik i narzędzi umożliwiających poznanie źródła problemów występujących w danej rodzinie, odpowiednie ich diagnozowanie oraz rozwiązywanie. Przed rozpoczęciem terapii rodzinnej należy wcześniej umówić się na wizytę z terapeutą. Najczęściej na pierwsze spotkanie zaprasza się całą rodzinę, w celu zdiagnozowania problemu i ustalenia planu terapeutycznego, ale też, żeby określić kto powinien uczestniczyć w terapii. Terapia rodzinna polega głównie na rozmowie członków rodziny z terapeutą, w celu znalezienia źródeł problemów, poznania przyczyn nieradzenia sobie z nimi oraz wypracowania wspólnych sposobów ich rozwiązania. Psychoterapia rodzin pomaga w poradzeniu sobie w trudnych sytuacjach dotykających zarówno wszystkich członków rodziny, jak i określone osoby. W przypadku, gdy dziecko zmaga się z anoreksją lub bulimią, w proces jego uzdrawiania zaangażowana jest cała rodzina. Podobna sytuacja występuje przy innych zagadnieniach dotyczących zdrowia – jeśli choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina. Podczas prowadzonej terapii rodzinnej psycholog stara się wyposażyć całą rodzinę w zestaw narzędzi pozwalających pomóc drugiej osobie oraz nauczyć się wzajemnego wspierania w trudnych sytuacjach. Dlatego zachęcamy rodziny zmagające się z długotrwałymi problemami, aby skorzystały ze wsparcia specjalisty i pomógł im doświadczony, wykwalifikowany psycholog rodzinny Katowice to miasto, gdzie funkcjonuje nasz gabinet. Korzystając z usług w naszym gabinecie w Stronę Centrum, mają Państwo gwarancję dyskrecji, anonimowości, a przebieg spotkań odbywa się w ciepłej, pełnej zrozumienia atmosferze. Jesteśmy po to, aby Państwu pomóc.

Umów wizytę

Loading...
TerapeutaPonWtŚrCzwPtSbNd
Aneta Ostrawska15:00-20:00
Kamila Kozak-Wójcicka16:00-20:0016:00-20:00
Liliana Oczkowicz18:00-21:00
Mariola Reroń
16:00-19:00

W gabinetach W STRONĘ CENTRUM terapią rodzin zajmują się:

Jestem psychoterapeutą i od lat z pasją pracuję z dziećmi, rodzinami i rodzicami prowadząc terapię, konsultacje, psychoedukacje a także oferując warsztaty dla rodziców służące podniesieniu poziomu kompetencji wychowawczych. Cel mojej pracy to poprawa komfortu życia poprzez odkrywanie nowych strategii radzenia sobie z trudnościami i stresem, poprawa relacji rodzinnych oraz pomaganie rodzicom rozwijania umiejętności wspierania rozwoju…

Więcej

Kamila Kozak-Wójcicka Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Całościowy Kurs Przygotowujący do Uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty prowadzony przez Collegium Medicum UJ. Swoją wiedzę nadal uzupełniam przez udział w szkoleniach, konferencjach, odbycie zalecanego prze PTP stażu. Głównym obszarem mojego zainteresowania jest praca z dzieckiem i jego rodziną. Posiadam…

Więcej

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie 5-letniego szkolenia w nurcie systemowo-psychodynamicznym w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem członkiem wspomnianego Towarzystwa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Dyplom psychologa uzyskałam, kończąc dzienne studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą, mającymi trudności emocjonalne (zaburzenia lękowe, zaburzenia…

Więcej