Życie w ciągłym biegu, natłok obowiązków czy niespodziewane zdarzenia losowe to sytuacje, z którymi zmagamy się niemal każdego dnia. Czujemy, że zaczyna brakować nam czasu i mamy coraz większe problemy z zapamiętywaniem wyznaczonych terminów. Zauważamy spadek koncentracji, a w to miejsce pojawia się frustracja. Początkowo problemy w pracy czy w relacjach z partnerem wydają się etapem przejściowym oraz nieznacząco wpływającym na postrzeganie nas przez innych. Powoli zamykamy się we własnym świecie, nie chcąc martwić najbliższych, co nas trapi. Niekiedy wynika to z poczucia wstydu i bezsilności, które traktujemy jako słabość. W szczególności dotyka to mężczyzn, którym trudno pogodzić się z utratą kontroli nad własnym życiem.

W takich przypadkach psychoterapia indywidualna może okazać się skutecznym sposobem na odbudowanie właściwego nastawienia do życia. Leczenie polega na diagnozie zaburzeń emocjonalnych w trakcie bezpośredniego kontaktu pacjenta z psychoterapeutą. W odróżnieniu od terapii grupowej spotkania „sam na sam” pozwalają zbudować zaufaną relację pacjent — lekarz, bez której nie będzie możliwa skuteczna terapia indywidualna. Katowice to miasto, w którym oferowana jest profesjonalna pomoc specjalistów z zakresu psychoterapii indywidualnej dla dzieci i dorosłych.

Nasza placówka skupia wysoko wykwalifikowaną kadrą lekarzy, pozostających do Państwa dyspozycji podczas trwania leczenia. Dla nas każdy chory to osobowość i charakter, które chcemy poznać, aby zastosować odpowiednie metody psychoterapeutyczne. W trakcie konsultacji diagnozujemy schorzenie, dokonujemy rzetelnej psychoanalizy oraz podejmujemy stosowną kurację. Wiemy, jak ważne są empatia czy zrozumienie, dlatego oferowana przez nas psychoterapia indywidualna obejmuje obszary zachowań, z którymi trudno się podzielić nawet z najbliższą rodziną. U nas otrzymacie Państwo wsparcie, poparte fachową wiedzą i doświadczeniem.

Psychoterapia dorosłych

Człowiek dorosły jest ukształtowaną jednostką, której tożsamość i poczucie własnej wartości, wpływają na konkretne zachowania oraz subiektywną ocenę sytuacji. O ile dziecko można porównać do plasteliny, którą stosunkowo łatwo formować, o tyle dorosły przypomina bardziej modelinę, której strukturę trudno zmienić. W naszej działalności stosujemy różne formy lub techniki pracy terapeutycznej, które obejmują zarówno krótko — jak i długoterminową pomoc. W kwestii takiej jak terapia indywidualna, Katowice i działające w regionie gabinety psychoterapeutyczne, kierują swoją ofertę do osób, borykających się z problemami takimi jak:

– nerwica i depresja,

– stany lękowe, ataki paniki,

– zaburzenia osobowości, odżywiania, adaptacyjne,

– fobie,

– zaburzenia w relacjach z innymi oraz wiele innych.

Psychoterapia dorosłych obarczona jest pewnego rodzaju ryzykiem, wynikającym z rodzaju osobowości pacjenta, nastawienia do terapii, oporu przed zmianami oraz lękiem przed uświadomieniem sobie istoty choroby. Blokada psychiczna, brak pozytywnego myślenia i motywacji mogą być w początkowej fazie leczenia przyczynami spowalniającymi proces leczenia. Jako doświadczony zespół specjalistów zależy nam na tym, aby osiągnąć emocjonalną gotowość pacjenta, dając mu nadzieję na wyzdrowienie. Wykorzystywane przez nas metody psychoterapeutyczne to:

– psychoterapia psychodynamiczna,

– psychoterapia poznawczo-behawioralna,

– psychoterapia integratywna.

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna to dziś jedna z najpopularniejszych form terapii długoterminowej. Jej korzenie sięgają początków XX wieku i psychoanalizy Zygmunta Freuda, który stworzył tę metodę jako rewolucyjny na tamte czasy sposób leczenia nerwicy.

Współczesna terapia psychodynamiczna opiera się na obserwowaniu złożonych zależności, które pojawiają się między klientem a terapeutą podczas spotkań. Obserwacja wskazuje na sposoby, w jakie wchodzimy w relacje z innymi i daje wgląd w to, jak nieświadome schematy myślenia i postępowania kształtują nasze życie psychiczne i społeczne.

Psychoterapia psychodynamiczna to znakomite narzędzie samopoznania i rozwoju osobistego, o potwierdzonej skuteczności w leczeniu schorzeń takich jak:

 • problemy i konflikty w relacji z bliskimi
 • przewlekły stres, znużenie, permanentne zmęczenie
 • niepokój, stany lękowe, ataki paniki
 • poczucie braku sensu życia, niemożliwości odnalezienia się, niemożliwość podjęcia działań
 • występowanie natrętnych myśli i obsesji
 • doświadczanie samotności
 • nieradzenie sobie z traumatycznymi wydarzeniami
 • potrzeba pogłębionego samopoznania i rozwoju psychicznego
 • syndrom DDA

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Nurt poznawczo-behawioralny nazywany jest niekiedy “drugą siłą” w psychologii i stanowi najpopularniejszą obok psychoanalizy formę psychoterapii, stosowaną z powodzeniem na całym świecie w szeregu zastosowań klinicznych. Wywodzi się z behawioryzmu, rozwiniętego przez B.F. Skinnera.

Terapia poznawczo-behawioralna oraz związana z nią eksperymentalna analiza zachowania to metoda skoncentrowana na wzorcach zachowania oraz myślenia, które kształtują nasze życie wewnętrzne i sposoby reagowania w sytuacjach społecznych. W toku terapii staramy się najpierw wyłonić te wzorce, poznać możliwie najlepiej schematy nagradzania się i unikania przykrości, dostrzec w nich błędy logiczne i funkcjonalne, a następnie systematycznie wyrobić sobie nowe, bardziej przystosowawcze wzorce.

Terapia behawioralno-poznawcza święci potwierdzone naukowo sukcesy w wielu dziedzinach, takich jak:

 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • fobie dowolnego rodzaju
 • ataki paniki
 • terapia zaburzeń autystycznych

Psychoterapia integratywna

Psychoterapia integratywna jest podejściem łączącym w sobie sposoby patrzenia na człowieka i jego cierpienie przez pryzmat różnych nurtów psychoterapeutycznych.

Przekrojowe badania nad skutecznością działania psychoterapii w jej różnych wariantach udowadniają, że nie sposób wyjaśnić wszystkich zjawisk psychicznych czy rozwiązać złożonych problemów człowieka odnosząc się do jednego nurtu myślenia i działania.

Założeniem terapii integratywnej jest elastyczne dopasowanie podejścia i stosowanych technik do konkretnego wyzwania indywidualnego człowieka. Celem pracy w nurcie integratywnym jest stopniowe łagodzenie cierpienia oraz trwałe usunięcie jego źródeł, a także przywrócenie i stworzenie zdrowych więzi, rozwinięcie zdolności do miłości, pracy i zabawy.

Model integratywny korzysta z teoretycznych i praktycznych osiągnięć takich nurtów, jak psychoanaliza, terapia ericksonowska, psychosomatoterapia, mindfullness czy terapia systemowa. Dzięki takiemu elastycznemu ujęciu możliwa jest uzdrawiająca zmiana na kilku płaszczyznach funkcjonowania jednocześnie.

Psychoterapia integratywna jest skuteczna w leczeniu takich problemów, jak:

 • nerwica
 • depresja
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia odżywiania
 • zespół stresu pourazowego PTSD
 • zaburzenia adaptacyjne
 • syndrom DDA
 • problemy w relacjach
 • inne niewymienione.

Umów wizytę

Loading...
TerapeutaPonWtŚrCzwPtSbNd
Agniszka Basiaga15:00-21:0015:00-21:00
Agnieszka Goczoł15:00-20:008:00-10:00
17:00-20:00
Alina Andrejczuk14:00-17:0014:00-17:00
Aneta Ostrawska15:00-20:00
Elżbieta Cichoń15:00-20:00
Liliana Oczkowicz16:00-20:00
Marta Kućma19:00-22:008:00-12:008:00-12:00
Marzena Pawlik15:00-19:00
Robert Rabus9:00-13:0015:00-20:00
Tomasz Sawiński14:00-20:009:00-13:0013:00-19:00

Psychoterapeuci dorosłych w naszych gabinetach:

Tomasz Sawiński - psychoterapeuta katowice

Tomasz Sawiński Jestem psychoterapeutą integratywnym. Pracuję z pacjentami korzystając z metod wywodzących się z takich podejść terapeutycznych, jak: psychoterapia psychodynamiczna, praca z ciałem, hipnoza, mindfulness. Do gabinetu zapraszam osoby cierpiące z powodu: lęku, depresji, doświadczenia traumy i straty, problemów w relacjach, nadużywania substancji oraz podobnych niewymienionych tutaj problemów. W 2017 r., ukończyłem 4 letnie Studium Psychoterapii…

View details

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie 5-letniego szkolenia w nurcie systemowo-psychodynamicznym w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem członkiem wspomnianego Towarzystwa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Dyplom psychologa uzyskałam, kończąc dzienne studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą, mającymi trudności emocjonalne (zaburzenia lękowe, zaburzenia…

View details

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz psychoterapeutą w drodze do certyfikatu. Uczestniczę w Kursie Psychoterapii realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Swoje doświadczenie zdobywałam między innymi w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks na Oddziale  Leczenia Nerwic w Katowicach, Oddziale Psychiatrycznym w Sosnowcu jak również w Zespole Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w…

View details

Jestem psychoterapeutą w trakcie specjalizacji. Jestem uczestnikiem czteroletniego podyplomowego studium z zakresu psychoterapii integratywnej w ujęciu chrześcijańskim. Czerpię przede wszystkim z dorobku tradycji psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej. Człowieka pojmuję jako całość, złożoną z: ciała, emocji oraz duchowości rozumianej i definiowanej przez każdego indywidualnie. Dodatkowo jestem pedagogiem specjalnym. Posiadam dwunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą przejawiającą problemy…

View details

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w kontakcie indywidualnym (konsultacje, psychoterapia, terapia wspierająca) i grupowym (grupy wsparcia, rozwoju osobistego, warsztaty psychoedukacyjne). Posiadam doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz osobami dorosłymi z rodzin dysfunkcyjnych, które zdobyłam w trakcie kilkuletniej pracy w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Ustroniu oraz praktyki w Poradni Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu.

View details

Jestem psychoterapeutą w trakcie realizacji Całościowego Czteroletniego Szkolenia Przygotowującego do Uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty prowadzonego przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zdobywam na stażach (m.in. Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Zakład Psychoterapii SU W Krakowie) oraz uczestniczę w konferencjach, warsztatach, poszerzając wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z pacjentem.…

View details

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia terapeutycznego przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz dyplomowanym Pedagogiem z zakresu Pedagogiki Resocjalizacyjnej.
Ukończyłam także Studium Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.

View details

Aktualnie możliwe są wyłącznie spotkania online. Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie Czteroletniego Kursu Terapeutycznego w Śląskim Centrum Psychoterapii i Treningu Gestalt w Katowicach. Dyplom psychologa obroniłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje doświadczenie zdobywałam udzielając konsultacji psychologicznych i terapeutycznych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tychach, oraz aktualnie nadal pracując jako Interwent kryzysowy i Psycholog/ Psychoterapeuta udzialający wsparcia pracownikom firm biznesowych, jako…

View details