Kamila Kozak-Wójcicka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Całościowy Kurs Przygotowujący do Uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty prowadzony przez Collegium Medicum UJ. Swoją wiedzę nadal uzupełniam przez udział w szkoleniach, konferencjach, odbycie zalecanego prze PTP stażu.

Głównym obszarem mojego zainteresowania jest praca z dzieckiem i jego rodziną. Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe obejmujące m.in. pracę z dziećmi i młodzieżą sprawiającymi trudności wychowawcze, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, przejawiającymi obniżony nastrój, dokonującymi samookaleczeń, u których pojawiały się myśli i próby samobójcze, a także takimi, które doświadczyły traumy. Zajmuję się także pracą z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej oraz szeroko rozumianych kryzysach. Współpracuję z rodzicami doświadczającymi problemów wychowawczych. Prowadzę zarówno terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz terapię rodzin. Ponieważ pracuję w podejściu integracyjnym, to w zależności od potrzeb moich klientów korzystam z metod zaczerpniętych z różnych nurtów (głównie podejścia systemowego, psychodynamicznego, poznawczo – behawioralnego).

Umów wizytę

Loading...