Terapia grupowa to skuteczna i użyteczna forma psychoterapii. Jest równie pomocna jak terapia indywidualna, a czasem nawet przewyższa ją pod tym względem, zwłaszcza gdy uczenie się o relacjach interpersonalnych jest ważnym celem leczenia. Ogromna większość osób, które uczestniczą w terapii grupowej, odnosi z tego istotne korzyści.

 

Terapia grupowa umożliwia:

  • otrzymanie oraz udzielenie wsparcia i infromacji zwrotnych
  • poprawę relcji interpersonlnych i komunikacji
  • szczere i bezpośrednie wypowiadanie się o uczuciach
  • uzyskanie wglądu w swoje myśli, uczucia i zachowania oraz lepsze zrozumienie dzięki przyjrzeniu się wzorcom relacji wewnątrz jak i na zewnątrz grupy
  • zrozumienie myśli, uczuć i zachowań innych ludzi
  • uzyskanie większej pewności siebie, wyższej samooceny i lepszego obrazu własnej osoby
  • przeżycie osobistej zmiany w grupie z nadzieją na przeniesienie nabytych umiejętności do codziennego życia

Oferta:

Zapraszamy osoby dorosłe, niezależne finansowo.

Grupa prowadzona będzie w nurcie integratywnym przez dwie terapeutki, liczyć będzie ok. 8 osób, będzie to grupa półotwarta, co oznacza, że gdy jedni pacjenci będą kończyć terapię, inni będą do niej dołączać.

Sesje będą odbywać się raz w tygodniu po 3 godziny (poniedziałki 17-20).

Rozpoczęcie grupy: styczeń 2021

Przewidywany czas trwania terapii wynosi 1 rok.

Koszt jednego spotkania to 120 zł.

Do grupy obowiązuje rekrutacja – 2 spotkania indywidualne z prowadzącymi. Koszt konsultacji: 150zł

Informacje i zgłoszenia pod nr tel: Magdalena Sokół 666387542, Katarzyna Orlikowska-Kryń 511603272 lub mail: terapiamagdasokol@gmail.com

Prowadzące

Magdalena Sokół – psychoterapeuta, socjolog, filozof, po 5-letnim całościowym kursie psychoterapii w nurcie systemowo–ericksonowskim atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, który spełnia wymogi dotyczące przyznawania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany trener umiejętności psychospołecznych (certyfikat EQF 5 – rekomendacja nr 99), ponad 1200 godz. doświadczenia trenerskiego, pracy z grupami, wykłady na konferencjach krajowych i zagranicznych; certyfikowany terapeuta motywujący PTTM nr 51, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje pod superwizją grupową i indywidualną. W pracy kieruje się Kodeksem Zasad Etycznych Psychoterapeuty. Prowadzi blog dla szukających psychologicznych inspiracji www.mindspiration.pl.

Katarzyna Orlikowska-Kryń – psychoterapeuta, socjolog, certyfikowany terapeuta motywujący (certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM Nr 53), ukończyła 5-letni całościowy akredytowany kurs psychoterapii w podejściu systemowo–ericksonowskim w Katowickim Instytucie Psychoterapii, który upoważnia do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończyła także Studium Terapii Par ”Mars i Wenus na kozetce”, absolwentka Szkoły Trenerów Metrum, stażystka Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje pod superwizją indywidualną i grupową, zgodnie z Kodeksem Zasad Etycznych Psychoterapeuty.