Bezsenność

Czym jest bezsenność? Bezsenność wydaje się najbardziej powszechnym zaburzeniem snu. Definiuje się ją jako subiektywną pogorszoną jakość snu, która prowadzi do obniżenia poziomu funkcjonowania w ciągu dnia. Trwa ona co najmniej 4 tygodnie. W praktyce klinicznej istnieje wiele rozróżnień na typy bezsenności, ale najbardziej podstawowym jest bezsenność pierwotna, która jest uznawana za samodzielną chorobę oraz…