Strata jest doświadczeniem wpisanym w życie każdego z nas. W przeciągu naszego życia każdy człowiek doświadcza mniejszych bądź większych strat w wielu aspektach swojego życia. Kiedy myślimy o stracie i żałobie, najczęstszym skojarzeniem jest śmierć bliskiej osoby. Jest to chyba największa i nieodwracalna ze strat, z jaką przychodzi nam się mierzyć w naszym życiu i dlatego wymaga też czasu do pogodzenia się i specjalnego podejścia. Jednak nie tylko śmierć wiąże się z doświadczeniem straty.

Strata może dotyczyć także planów, marzeń a w kontekście innych osób stratę możemy przeżywać także gdy ktoś wyjedzie, wyprowadzi się, czy nasze relacje na polu zawodowym lub z bliskimi ulegną pogorszeniu itp.

Jeśli przeżywasz trudność z powodu żałoby po bliskiej osobie lub doznałeś poczucia straty, jesteś w kryzysie na życiowym zakręcie.

Chcesz spotkać ludzi, którzy mają podobny problem i podzielić się z nimi swoimi emocjami, trudnościami. Uzyskaj zrozumienie, akceptację i wsparcie w tak trudnym czasie.

Dołącz do naszej grupy wsparcia!

Grupa wsparcia jest dla osób, które doświadczyły straty oraz potrzebują współtowarzyszenia  i pomocy w przejściu tego trudnego czasu.

Celem grupy jest tworzenie warunków i atmosfery. Ciepła, zrozumienia, akceptacji oraz wsparcia by osoby mogły na swój sposób przeżyć ten trudny czas.

Głównym tematem, na którym koncentruje się praca grupy, jest właśnie doświadczanie straty różnego rodzaju oraz trudności związanych ze zmianą, po śmierci bliskiej osoby i radzeniem sobie w kryzysie.

Źródłem wsparcia są przede wszystkim inni członkowie grupy, którzy mają za sobą podobne doświadczenia i mogą w bezpiecznej przestrzeni, w obecności psychoterapeuty, dzielić się swoimi przeżyciami, uczuciami i emocjami.

Osoby w grupie są najczęściej na różnych etapach życia straty/żałoby, co pozwala im na wymianę doświadczeń nabytych w poszczególnych fazach straty oraz spojrzenie z różnej perspektywy czasowej na temat tego, co już za nimi.

Grupa może liczyć od 6 do 10 osób, a spotkania, w zależności od oczekiwań uczestników, odbywać się będą od jednego do dwóch razy w tygodniu.

Koszt uczestnictwa w jednym spotkaniu wynosi 90 zł od osoby.

Grupa ma charakter otwarty i będzie spotykać się stacjonarnie w siedzibie
Gabinety „W Stronę Centrum” przez cały rok.

Planowany termin spotkań grupy: poniedziałek i/lub czwartek 19.00 – 20.30

Przyjęcie do grupy poprzedzone jest indywidualną konsultacją z prowadzącym grupę.

Serdecznie zapraszamy

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio z terapeutką zajmującą się organizacją grupy Agnieszką Basiagą 
– pod numerem telefonu: +48 696 540 773 bądź adresem e-mail: psychoter564@gmail.com
– bądź z rejestracją pod numerem: +48 668 969 960