Jestem psychoterapeutą w trakcie specjalizacji. Jestem uczestnikiem czteroletniego podyplomowego studium z zakresu psychoterapii integratywnej w ujęciu chrześcijańskim. Czerpię przede wszystkim z dorobku tradycji psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej. Człowieka pojmuję jako całość, złożoną z: ciała, emocji oraz duchowości rozumianej i definiowanej przez każdego indywidualnie.

Dodatkowo jestem pedagogiem specjalnym. Posiadam dwunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą przejawiającą problemy wychowawcze (agresja, lęk, depresja, niska samoocena, i in) oraz z dorosłymi doświadczającymi trudności w wychowywaniu.

Do współpracy, w ramach terapii indywidualnej, zapraszam dorosłych i młodzież.

Jestem szczęśliwym mężem i ojcem.

Poniżej ukończone studia i kursy:

 • Pedagogika resocjalizacja
 • Coaching
 • Kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci z autyzmem
 • Kurs dot.przemocy seksualnej
 • Kurs Streetworkera
 • Tyflopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Kurs instruktora sportowego z zakresie ju-jitsu
 • Filozofia

Doświadczenie zawodowe:

 • Praca w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym oraz w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom

Umów wizytę

Loading...