Psychoterapeuta i dyplomowany psycholog

Pracuję w podejściu integratywnym na bazie psychoterapii dynamicznej i humanistyczno-egzystencjalnej. Interesuję się także psychologią głębi, podejściem NVC, bliskie jest mi podejście oparte na uważności i otwartej postawy w stosunku do siebie, życia i innych. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w szpitalu psychiatrycznym (oddział zaburzeń afektywnych i nerwicowych), dziennym oddziale leczenia psychoz, pracę środowiskową z osobami doświadczającymi różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego oraz ich rodzinami, oraz diagnozę uzależnień. Pracuję z młodzieżą jako psycholog szkolny. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, oddział w Krakowie. Stale dbam o swój rozwój jako
człowiek i psychoterapeutka.

Proces diagnozy i terapii superwizuję u certyfikowanych superwizorów, co jest niezbędne dla dobrej i jakościowej pracy. Mam własne doświadczenie bycia w terapii, dzięki której nawiązałam pełniejszy kontakt ze sobą i innymi, i dzięki czemu mogę dalej przekazywać ten dar.

Umów wizytę

Loading...