Jestem dyplomowanym psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie 5-letniego szkolenia w nurcie systemowo-psychodynamicznym w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jestem członkiem wspomnianego Towarzystwa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Dyplom psychologa uzyskałam, kończąc dzienne studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą, mającymi trudności emocjonalne (zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, trudności w regulacji złości, trudności adaptacyjne). Swój warsztat miałam okazję rozwijać, pracując w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także w szkołach podstawowej i ponadpodstawowej. W gabinecie prowadzę psychoterapię młodzieży, a także terapią rodzin w przypadku, kiedy dziecko lub nastolatek prezentuje objawy, które są mocno zanurzone w kontekście funkcjonowania całej rodziny.

W gabinecie prowadzę również psychoterapię indywidualną osób dorosłych, które doświadczają: sytuacji kryzysowych, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, mają problemy w radzeniu sobie z emocjami.

Psychoterapię prowadzę przede wszystkim w duchu podejścia systemowego, które zakłada, że problemy każdej pojedynczej osoby są związane m.in. z jej relacjami rodzinnymi, funkcjonowaniem całej rodziny generacyjnej i historią życia tej rodziny. Wszyscy członkowie danej rodziny są wzajemnie ze sobą powiązani siecią potrzeb i oczekiwań, lojalności i zobowiązań, emocji i przekonań, wywierając wpływ na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Pojawiające się problemy można lepiej zrozumieć i znaleźć ich rozwiązanie, kiedy widzi się je w kontekście rodzinnym.

Jestem przekonana o terapeutycznej wartości relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem. Podejmując się pracy z daną osobą lub rodziną dużą wagę przykładam do stworzenia bezpiecznej relacji, w której można poszerzać wiedzę o sobie, swoich przeżyciach, swoich potrzebach oraz zacząć wpływać na życie w taki sposób, aby przynosiło nam satysfakcję.

Umów wizytę

Loading...