Jestem psychologiem i psychoterapeuw trakcie całościowego czteroletniego szkolenia terapeutycznego przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz dyplomowanym Pedagogiem z zakresu Pedagogiki Resocjalizacyjnej. 

Ukończyłam także Studium Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.

 

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe nabywałam w: 

  • Centrum Zdrowia Psychicznego pracując na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym,
  • Centrum Psychiatrii w Katowicach, 
  • Środowiskowym Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają wsparcia
    w funkcjonowaniu społecznym, w szczególności w zakresie zwiększania zaradności
    i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej,
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jako pracownik socjalny pracując z bezdomnymi.

 

Pracuję w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi. W mojej pracy koncentruję 

się przede wszystkim na budowaniu relacji w sposób indywidualny zapewniając poczucie bezpieczeństwa i dając wsparcie oraz tworząc jednocześnie odpowiednią atmosferę zrozumienia, akceptacji i zaufania. 

 

Zapraszam do gabinetu osoby dorosłe poszukujące siebie, sensu życia i swojej drogi. 

Osoby z trudnościami w nawiązywaniu relacji społecznych, w kryzysach partnerskich 

oraz życiowych. 

Osoby cierpiące z powodu: żałoby, stanów lękowych, depresji, kryzysów osobistych.

 

Nieustannie pogłębiam swoje kompetencje uczestnicząc w warsztatach, licznych szkoleniach 

i konferencjach. 

Pracuję zgodnie z etyką zawodową, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji 

u certyfikowanych superwizorów.

Umów wizytę

Loading...