Jestem psychoterapeutą w trakcie Całościowego Czteroletniego Kursu Terapeutycznego Przygotowującego do Uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (podejście psychodynamiczne i I stopień psychodramy – Europejski Instytut Psychodramy)

Posiadam wykształcenie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i psychologii. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe nabywałam w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Centrum Psychiatrii w Katowicach i Środowiskowym Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają wsparcia w funkcjonowaniu społecznym, w szczególności w zakresie zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.

Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi cierpiącymi na zaburzenia psychotyczne, lękowe, depresyjne, zaburzenia osobowości i w kryzysach osobistych.

Zapraszam do gabinetu osoby dorosłe poszukujące siebie, sensu życia i swojej drogi. Osoby z trudnościami w nawiązywaniu relacji społecznych, w kryzysach partnerskich oraz życiowych. Osoby cierpiące z powodu: żałoby, stanów lękowych, depresji, nerwic oraz zaburzeń osobowości.

Nieustannie pogłębiam swoje kompetencje uczestnicząc w wolontariatach oraz licznych szkoleniach i konferencjach.
Pracuję zgodnie z etyką zawodową, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji
u certyfikowanych superwizorów.

Umów wizytę

Loading...