Monika Ochalik – psychiatra

Drodzy pacjenci w 2001 roku ukończyłam studia medyczne na Uniwersytecie medycznym w Katowicach, od 2006 roku posiadam tytuł doktora nauk medycznych.

W 2009 roku zdobyłam tytuł specjalistki Psychiatry.

Dodatkowe wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Jagellońskim poprzez ukończenie studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii w podejściu psycho-dynamicznym.

Przez kilkanaście lat zdobywałam doświadczenie medyczne w poradniach zdrowia psychicznego, oraz na oddziale Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM w Katowicach.

W moim życiorysie zawodowym mam okres pięcioletniego kierowania oddziałem dziennym psychogeriatrycznym, oraz pracę środowiskową, co zostało uwieńczone zdobyciem certyfikatu psychiatry środowiskowego.

Obecnie poszerzam swoją wiedzę w zakresie psychoanalizy jungowskiej i postjungowskiej.

Zapraszam do mojego gabinetu w poniedziałki, oraz w środy.

Przyjmuję w Katowicach na Ul. 1 Maja 39/4.
Tel: 518-041-005

Pozdrawiam Wasza Psychiatra.