Leczenie DDA – czy to jest choroba?

Syndrom DDA, czyli Dorosłych Dzieci Alkoholików (albo w szerszym ujęciu DDD – Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych) to nazwa zestawu objawów występujących u osób, w rodzinach których jedno lub oboje rodziców było niewydolnych wychowawczo, najczęściej z powodu nałogu. Dzieci zmuszone do funkcjonowania w obrębie takiej rodziny mogą nauczyć się tymczasowo w niej radzić, jednak jako dorośli najczęściej mają trudności z przystosowaniem się i nawiązywaniem bliskich relacji.

Chociaż syndrom DDA nie figuruje w ICD-10 jako choroba, skuteczne rozpoznawanie i leczenie DDA ma kluczowe znaczenie. W związku z traumatycznym doświadczeniem zawiedzionego zaufania osoby takie jako dorośli często sami popadają w nałóg, żyją w stanie współuzależnienia lub doświadczają kolosalnych trudności w nawiązaniu trwałej więzi.

Jaka metoda w leczeniu DDA?

Skuteczne leczenie syndromu DDA możliwe jest na gruncie różnych podejść. W terapii syndromu DDA na gruncie psychodynamicznym pracuje się nad charakterem relacji: ze znaczącym uzależnionym dorosłym, osobą terapeuty oraz innymi ważnymi ludźmi, z którymi powtarza się nieświadomie dysfunkcjonalne schematy. W podejściu behawioralnym przyglądamy się strukturze zachowań, osądów i wyobrażeń, starając się ją zmienić w bardziej przystosowawczą i satysfakcjonującą.

W leczeniu DDA skuteczne jest także łączenie technik różnych nurtów, jak również terapia grupowa, pozwalająca skonfrontować swoje doświadczenia z lustrzanymi, jednak całkiem różnymi perspektywami innych ludzi.

Leczeniem DDA zajmują się w Gabinetach „W stronę Centrum”:

Odpowiadając na potrzeby osób, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym,  gabinety W STRONĘ CENTRUM w Katowicach organizują wsparcie psychologiczne. Trudne doświadczenia z dzieciństwa, nieprzewidywalność jednego lub obojga opiekunów, odrzucenie czy przemoc niosą za sobą szereg konsekwencji dla funkcjonowania w dojrzałym życiu. Chcemy wspomagać naszych pacjentów w zrozumieniu siebie, akceptacji, wybaczeniu i nauce czerpania radości z życia.

Czym jest syndrom DDA?

Dorosłe Dziecko Alkoholika – czyli DDA – posiada często zaburzenia emocjonalne oraz trudności w komunikacji społecznej. Syndrom DDA jest określany jako zespół cech osobowości, które kształtują się na skutek wychowania w rodzinie alkoholowej. U osób z syndromem DDA bardzo często występują:

  • niska samoocena, negatywny obraz własnej osoby,
  • poczucie winy,
  • lęk przed bliskim kontaktem i brakiem akceptacji
  • problemy z ekspresją uczuć,
  • kłopoty w podejmowaniu decyzji,
  • problemy ze stawianiem i respektowaniem granic,
  • potrzeba stałego kontrolowania siebie i innych,
  • nadwrażliwość emocjonalna, nieradzenie sobie z krytyką,
  • depresja, lęki, zaburzenia jedzenia, snu,
  • trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi.

Terapia DDA

Katowice jest miejscem naszej działalności, gdzie zapraszamy wszystkie osoby, które nie mogą uporać się z doświadczeniami z przeszłości, nie potrafią cieszyć się z życia lub relacji z innymi. Uczestnictwo w psychoterapii będzie okazją, aby uporządkować relacje z rodziną, rozpoznać wzorce zachowań, przyjrzeć się swoim trudnościom oraz znaleźć ich źródło, głębiej rozumieć swoje emocje, potrzeby, a także motywy działania i reagowania.

Do czego dążymy?

Zadaniem, jakie realizuje prowadzone przez nas leczenie DDA w Katowicach jest zamknięcie bolesnego okresu dzieciństwa, zmiana postrzegania samego siebie, odzyskanie zdrowia psychicznego oraz nauka umiejętności społecznych. W atmosferze pełnego zaufania, dyskrecji i wsparcia uporządkujemy świat emocji, wspomnień, pomożemy spojrzeć szerzej na dotykające Państwa problemy. Umożliwimy planowanie i wdrażanie zmian w realnym życiu, by odczuwanie prawdziwej radości życia bez obarczania siebie winą za wszystkie niepowodzenia stało się możliwe.

Nasze metody

Terapia DDA w Katowicach to uczenie się brania odpowiedzialności za samych siebie i swoje życie przy pełnej samoakceptacji. Każdy proces leczenia składa się z trzech etapów. Po pierwsze zrozumienie wpływu przeszłości na obecne zachowania. Po drugie definitywne zamknięcie bolesnego czasu w życiu, odnalezienie wiary we własne siły, a po trzecie wdrażanie zmian w realnym życiu. Leczenie DDA w Katowicach prowadzimy indywidualnie dla osób, które obawiają się otwarcie mówić o swoich problemach, nie chcą być oceniane, krytykowane bądź boją się odrzucenia. Spotkania zwykle odbywają się raz w tygodniu na godzinnych sesjach. Terapia grupowa DDA odbywa się natomiast w grupie kilku osób, które łączą podobne przeżycia, i trwa kilka godzin. Daje ona uczestnikom poczucie wspólnoty, a także silniej motywuje. Wymaga jednak większej odwagi i otwarcia.

To najwyższy czas, by uwolnić się i zacząć cieszyć się życiem!

Loading...
TerapeutaPonWtŚrCzwPtSbNd
Agnieszka Goczoł15:00-20:008:00-10:00
17:00-20:00
Liliana Oczkowicz16:00-20:00
Magdalena Sokół9:00-12:009:00-12:0016:00-19:00
Marzena Pawlik15:00-19:00
Patrycja Kloza
Tomasz Sawiński14:00-20:009:00-13:0013:00-19:00
Robert Rabus9:00-13:0015:00-20:00
Agniszka Basiaga15:00-21:0015:00-21:00
Marta Wojnarska15:00-18:00
Aleksandra Gdynia9:30-12:309:30-11:309:30-11:3016:00-18:0015:00-19:00

Specjaliści leczenia DDA

Jestem dyplomowaną psycholożką oraz socjoterapeutką psychodynamiczną, w trakcie 5-letniego całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w nurcie systemowo-psychodynamicznym w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoje doświadczenie zdobywałam między innymi w Szpitalu MSWiA w Katowicach na Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Rudzie Śląskiej i w Katowicach. W terapii integruję podejścia,…

View details

Najważniejsze dla mnie w kontakcie z drugą osobą jest skupienie na tworzącej się między nami relacji. Uświadomienie sobie przez klienta sposobu w jaki buduje relację z drugim człowiek jest tym na co może zwrócić uwagę w swoich prywatnych kontaktach poza gabinetem. Psychoterapia Gestalt jest jedną z metod, która pomaga odzyskać zdolność do zaspokajania swoich potrzeb…

View details

Jestem psychoterapeutą w trakcie Całościowego Czteroletniego Kursu Terapeutycznego Przygotowującego do Uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (podejście psychodynamiczne i I stopień psychodramy – Europejski Instytut Psychodramy). Posiadam wykształcenie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i psychologii. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

View details

Jestem psychoterapeutą w trakcie realizacji Całościowego Czteroletniego Szkolenia Przygotowującego do Uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty prowadzonego przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zdobywam na stażach (m.in. Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Zakład Psychoterapii SU W Krakowie) oraz uczestniczę w konferencjach, warsztatach, poszerzając wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z pacjentem.…

View details

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w kontakcie indywidualnym (konsultacje, psychoterapia, terapia wspierająca) i grupowym (grupy wsparcia, rozwoju osobistego, warsztaty psychoedukacyjne). Posiadam doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz osobami dorosłymi z rodzin dysfunkcyjnych, które zdobyłam w trakcie kilkuletniej pracy w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Ustroniu oraz praktyki w Poradni Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu.

View details

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego kursu przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w nurcie psychodynamicznym. Kurs ten jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoje pierwsze doświadczenie jakie zdobywałam jako psycholog miało miejsce w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, korporacjach medycznych, Areszcie Śledczym oraz Zakładach Karnych. Uczestniczyłam…

View details

Jestem psychoterapeutą w trakcie specjalizacji. Jestem uczestnikiem czteroletniego podyplomowego studium z zakresu psychoterapii integratywnej w ujęciu chrześcijańskim. Czerpię przede wszystkim z dorobku tradycji psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej. Człowieka pojmuję jako całość, złożoną z: ciała, emocji oraz duchowości rozumianej i definiowanej przez każdego indywidualnie. Dodatkowo jestem pedagogiem specjalnym. Posiadam dwunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą przejawiającą problemy…

View details

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz psychoterapeutą w drodze do certyfikatu. Uczestniczę w Kursie Psychoterapii realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Swoje doświadczenie zdobywałam między innymi w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks na Oddziale  Leczenia Nerwic w Katowicach, Oddziale Psychiatrycznym w Sosnowcu jak również w Zespole Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w…

View details

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie 5-letniego szkolenia w nurcie systemowo-psychodynamicznym w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem członkiem wspomnianego Towarzystwa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Dyplom psychologa uzyskałam, kończąc dzienne studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą, mającymi trudności emocjonalne (zaburzenia lękowe, zaburzenia…

View details

Psychoterapeuta i dyplomowany psycholog Pracuję w podejściu integratywnym na bazie psychoterapii dynamicznej i humanistyczno-egzystencjalnej. Interesuję się także psychologią głębi, podejściem NVC, bliskie jest mi podejście oparte na uważności i otwartej postawy w stosunku do siebie, życia i innych. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w szpitalu psychiatrycznym (oddział zaburzeń afektywnych i nerwicowych), dziennym oddziale leczenia psychoz,…

View details
Tomasz Sawiński - psychoterapeuta katowice

Tomasz Sawiński Jestem psychoterapeutą integratywnym. Pracuję z pacjentami korzystając z metod wywodzących się z takich podejść terapeutycznych, jak: psychoterapia psychodynamiczna, praca z ciałem, hipnoza, mindfulness. Do gabinetu zapraszam osoby cierpiące z powodu: lęku, depresji, doświadczenia traumy i straty, problemów w relacjach, nadużywania substancji oraz podobnych niewymienionych tutaj problemów. W 2017 r., ukończyłem 4 letnie Studium Psychoterapii…

View details

Jestem psychoterapeutą (ukończyłam 5-letni całościowy kurs atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne) i certyfikowanym trenerem umiejętności psychospołecznych (certyfikat EQF 5 – starszy trener). Od kilkunastu lat pracuję w obszarze pomocy psychologicznej i społecznej. Zyskałam duże doświadczenie w pracy z osobami w kryzysowych sytuacjach życiowych. Prowadzę psychoterapię indywidualną, rodzinną, szkolenia, wykłady oraz pracuję z grupami.…

View details