pomoc psychologa rodzinnego

Kiedy warto wybrać się do psychologa rodzinnego?

Rodzina powinna dawać siłę, wsparcie w trudnych sytuacjach, a także zapewniać bezpieczeństwo. Jednak, aby tak było, potrzebne są dobre relacje pomiędzy wszystkimi członkami rodziny i wzajemne zaufanie. Niestety dziś coraz częściej dochodzi do konfliktów i dysfunkcyjnych zachowań, przez które rodzą się nieporozumienia, a więzi rodzinne zostają bardzo nadszarpnięte. Dlatego na popularności zyskuje rozwiązanie, jakim jest…